Послуги

 • Міжнародні питання
  податкового планування
  та оподаткування
 • Комерційні контракти
 • Корпоративне та
  господарське право
 • БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

У галузі міжнародного податкового планування ми пропонуємо комплексну консультацію з усіх національних і міжнародних податкових питань.

Наш спектр послуг включає:

1. Стратегічне податкове планування реструктуризації юридичних осіб, створення компаній, в тому числі в юрисдикціях зі сприятливим режимом оподаткування.

2. Консультування з питань сплати податків, пов’язаних з M&A угодами.

3. Представництво інтересів клієнтів у відносинах з податковими органами в Україні.

4. Податкове планування, побудова найбільш ефективної з податкової точки зору моделі бізнесу.

5. Актуальне консультування в усіх сферах.

6. Підготовка та подача річної фінансової звітності.

7. Підготовка фінансових звітів для компаній.

8. Податкове планування й оптимізація.

9. Податковий due diligence щодо придбання, злиття та реструктуризації компаній.

10. Податкове консультування при реєстрації і управлінні дочірніми компаніями, філіями або відділеннями зв’язку, а також постійними установами.

11. Міжнародне податкове планування.

12. Консультації з міжнародного податкового права відносно застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування.

13. Консультації з питань транскордонних операціях, зокрема щодо податку у джерела виплати, приросту капіталу, корпоративного податку.

14. Ми співпрацюємо з аудиторськими фірмами з питань трансфертного ціноутворення.

Комерційні контракти

 • Консультування клієнтів з різноманітних юридичних питань, що стосуються міжнародної і комерційної діяльності і в Україні, а також з поточних операційних питань;
 • Комплексне консультування в сфері комерційної діяльності в галузях із великою кількістю регуляторних вимог;
 • Підготовка та проведення переговорів, що стосуються всіх видів комерційних договорів;
 • Підготовка юридичних висновків про дійсність і можливості виконання комерційних договорів;
 • Розробка shareholders agreements (угод акціонерів) для цілей врегулювання відносин між власниками бізнесу. Угода акціонерів зазвичай передбачає наступні положення: права і обов’язки акціонерів, порядок випуску і продажу акцій компанії, корпоративне управління, порядок фінансування, порядок виходу з бізнесу, порядок виходу з тупикової ситуації, механізм прийняття рішень, порядок виплати дивідендів, порядок вирішення спорів і т.д.

Корпоративне та господарське право

1. Консультування з питань створення нового або управління діючими бізнесами в Україні, а також з питань планування та структурування інвестицій;

2. Комплексна підтримка в реалізації інвестицій у нові бізнес-проекти, включаючи цільові компанії, а також у відкритті нових структурних підрозділів (філій, представництв) іноземних юридичних осіб та їх дочірніх компаній в Україні;

3. Комплексне консультування з різноманітних питань у сфері корпоративного права, таких як участь в юридичній особі, купівля-продаж корпоративних прав (частки у статутному капіталі, акцій), збільшення / зменшення статутного капіталу, додаткова емісія акцій, реорганізація юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, виділення і перетворення, ліквідація.

4. Duediligence (правовий аудит) та підготовка бізнесу до продажу.
Duediligence включає перевірку корпоративних і дозвільних документів цільової компанії, правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості, а також перевірку чистоти угод з придбання / побудові об’єктів нерухомості, всіх істотних для цільової компанії зобов’язань, аудит об’єктів інтелектуальної власності, огляд судових суперечок, в які цільова компанія залучена і аналіз впливу таких суперечок на володіння об’єктами нерухомості, ризик втрати права власності.

5. Консультування українських виробників з питань виходу на ринки ЄС, Америки та Азії, що включає:

 • консультування з питань створення ефективного корпоративного механізму / структури для роботи з іноземними замовниками або постачальниками;
 • консультування з питань оподаткування і податкового планування як в Україні, так і за її межами.

6. Консультування іноземних і українських інвесторів з регуляторних питань:

 • Консультування з усіх питань щодо вимог до комерційної діяльності в найбільш регламентованих галузях в Україні;
 • Надання підтримки в отриманні спеціальних дозволів, ліцензій та погоджень, необхідних для здійснення комерційної діяльності в Україні;
 • Правова експертиза відповідності вимогам у сфері іноземного інвестування і валютного контролю; реєстрація іноземних інвестицій в Україні;
 • Представництво інтересів клієнтів у відносинах з регулятивними органами і установами.

7. Консультування з трудового права

 • Надання консультацій щодо всіх аспектів законодавства, що регулює трудові та виробничі відносини, в тому числі з питань конфіденційності та обмежувальних зобов’язань; підготовка трудових договорів / контрактів; створення і впровадження внутрішніх процедур щодо працевлаштування і зайнятості;
 • Комплексне консультування щодо аспектів працевлаштування в ході укладання M & A угод і здійснення корпоративної реструктуризації, включаючи дотримання вимог щодо переведення співробітників;
 • Надання допомоги у працевлаштуванні іноземних громадян в Україні, в тому числі отримання дозволів на працевлаштування та державна реєстрація;
 • Підготовка трудових договорів / контрактів; створення і впровадження внутрішніх процедур щодо працевлаштування і зайнятості.

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Загальна інформація з питань реструктуризації, вимог іноземних банків та тенденції: юрисдикції компаній та банків

Перший рівень:
Великобританія, США, Австрія, Швейцарія, Нідерланди
США, Австрія, Кіпр
Другий рівень:
ОАЕ, Кіпр, Болгарія, Балтійські країна, Угорщина
Третій рівень:
Сербія, Чорногорія, Македонія, Арменія, Казахстан

«Чорний» список країн: Іран, Корейська Народно-Демократична Республіка, Афганістан, Боснія і Герцеговина, Ірак, Лаос, Сирія, Уганда, Багамські острови, Віргінські острови, Сент-Кітс і Невіс, Американське Самоа, Гуам, Корея, Намібія, Палау, Самоа, Тринідад і Тобаго , Вануату, Панама і Ємен

Вимоги та рекомендації іноземних банків до корпоративних структур: Корпоративна структури повинна включати не більше 3-х рівнів, в тому числі рівень Бенефіціарного Власника.

Портрет «ідеальної» корпоративної структури та Бенефіціара з точки зору іноземних банків та AML процедур:

«Ідеальна» корпоративна структура складається з резидентної компанії с резидентним директором та акціонером, який і є Кінцевим Бенефіціарним Власником.